Reabilitimi Post Traumatik

Reabilitimi Post Traumatik

Reabilitimi Post Traumatik

Reabilitimi Post Traumatik (RPT) është një proces  kompleks që kërkon trajtimin e të gjitha aspekteve së një personi që ka pësuar një trauma të rëndë.

Traumat e ndryshme mund të shkaktojnë pasoja të ndryshme. Duke përfshirë stres post-traumatik (SPT), ankth, depresion, probleme me personalitetin, ndryshime në sjellje, ndryshime në marrëdhëniet sociale.

Në procesin e RPT, synohet që të ndihmohet personi për ë ndaluar ndikimin negativ që trauma ka në jetën e tij dhe të përqendrohet në të ardhmen.

Përfshin një gamë të gjerë metodash, si për shembull:

  • Terapi psikologjike
  • Trajtimi mjekësor
  • Terapi fizike,
  • Terapinë e artit dhe terapinë e kafshëve

Terapia

Në terapinë psikologjike, personi ndihmohet të kuptojë shkaqet e SPT-së dhe të arrij të menaxhoj simptomat e tij.

Terapia mjekësore përfshin medikamente për të ndihmuar në menaxhimin e simptomave të ndryshme, siç janë ankthi dhe depresioni.

Terapia fizike ndihmon në përmirësimin e forcës dhe fleksibilitetit të trupit. Ndërsa terapia e artit mund të ndihmojë në reduktimin e stresit dhe rritjen e ndjeshmërisë artistike.

Terapia me kafshë është një metodë e re në RPT që ka sjell efekte pozitive. Kjo terapi përfshin pjesëmarrjen e kafshëve, si qeni,  dhe konsiston në ndjekjen e një programi trajtimi të strukturuar.

Në përgjithësi, RPT është një proces i rëndësishëm për të ndihmuar njerëzit të përballojnë pasojat traumatike. Përkundër kompleksitetit të tij, trajtimi i RPT-u mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës. Si dhe ndihmon personat të kthehen në jetën e tyre të përditshme.

Për të parë më shumë rreth trajtimeve në klinikën tonë Kliko ketu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Na kontaktoni...
Si mund të ju asistojmë?