Reabilitimi Post Traumatik

Reabilitimi Post Traumatik

Reabilitimi Post Traumatik Reabilitimi Post Traumatik (RPT) është një proces  kompleks që kërkon trajtimin e të gjitha aspekteve së një personi që ka pësuar një trauma të rëndë. Traumat e ndryshme mund të shkaktojnë pasoja të ndryshme. Duke përfshirë stres post-traumatik (SPT), ankth, depresion, probleme me personalitetin, ndryshime në sjellje, ndryshime në marrëdhëniet sociale. Në […]

Reabilitimi Post Traumatik Read More »